Zataženo, občas trakaře...Jak člověk ovlivňuje klima planety?

24. února 2009 v 20:26 | Honza |  Změny klimatu
Otázka, kterou si klade mnoho lidí. Lidí, kteří většinou nejsou úplně přesvědčeni o vlivu člověka na klimatický systém planety.

V podstatě zaznamenáváme dva názorové proudy:
- člověk ovlivňuje klima výrazným způsobem
- člověk ovlivňuje klima zanedbatelně

Nebudu se jimi v tuto chvíli zabývat a spíše zde předložím informace o studiu a předpovídání změn klimatu. Až závěrem uvedu, který názorový proud je pravděpodobnější.

V současné době se klimatologové snaží předvídat změny klimatu na základě matematických modelů, které vycházejí z prověřených a známých změn vývoje klimatu. Tyto modely počítají s běžnými přírodními procesy i extrémními jevy jako jsou náhlé vulkanické aktivity, periodické oscilace:

- NAO (Severoatlantická oscilace) - charakteristická změnami tlaku vzduchu změnami v drahách bouří v Severním Atlantiku

- SO (jižní oscilace) - zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu, s kterým souvisí oteplení vod v Tichém oceánu (známé jako El Niño)

- a další,

vyjímečné nebo periodické astronomické jevy:

- periodické cykly Slunce (včetně případných náhlých výkyvů aktivity)

- dopady asteroidů

- a další.

Při porovnání těchto modelů s poznatky paleoklimatologie bylo prokázáno, že dochází a bude i nadále docházet ke zvyšování průměrné teploty.

Od roku 1750 (toto datum je považováno za mezník při přechodu z preindustriálního období) došlo k navýšení koncentrací oxidu uhličitého o 31 % a metanu o 149 % v atmosféře. Na základě paleoklimatologických studií ledových jader vyplývá, že jsou tyto hodnoty nejvyšší za posledních 650 000 let.

Největší nárůst průměrné teploty je pozorován za posledních sto let, přičemž je prokázáno, že od roku 1975 je nárůst teploty způsoben především lidskou činností.

Je tedy zřejmé, že studium klimatických změn v minulosti může pomoci pochopit, zda a jak člověk ovlivňuje vývoj klimatu. Na základě těchto studií panuje mezi klimatology shoda, že dochází ke změnám klimatu, které s největší pravděpodobností způsobuje nárůst teploty atmosféry. Nejsou však jednotní v otázce příčiny a povahy současných změn.

Současné změny klimatu jsou prokázány, avšak jejich příčina je stále zlehčována a mnohdy i popírána. Důvodů je mnoho:

- Ze strany mnohých vlád je popírání možných příčin vyvoláno ekonomickými kritérii jednotlivých zemí, které se nechtějí smířit s požadovaným útlumem ekonomiky, který by zabezpečil zredukování produkce skleníkový plynů.

- Vědci, jak jsem již popsal výše, nejsou jednotní ve svých názorech a přiklání se k jednomu z několika možných vysvětlení současných změn klimatu. Důvodem jejich počínání může být obava z profesního znemožnění, obava o dotace výzkumu apod.

- Laická veřejnost je ovlivňována postoji vlád, vědců i médii. Je všeobecně známo, jak nakládá s informacemi. Je proto velmi ovlivnitelná jakýmkoliv prohlášením, které je nebo má být v jejich zájmu.

Výše bylo vysvětleno, že klima v historii planety se měnilo v závislosti na přírodních procesech. Tyto procesy neustávají a klima stále ovlivňují. Avšak člověk svou činností tyto procesy mění. Klimatický systém proto reaguje na tyto změny tak, aby je vyvážil a nastolil určitou, byť křehkou, rovnováhu.

Faktem však zůstává, že ne vždy se toto daří. Z tohoto důvodu v dnešní době pozorujeme stále větší výskyt neobvyklých klimatických výkyvů, které se projevují následujícími jevy:

- kolísáním teploty (popř. teplotními rekordy)

- častějšími a silnějšími bouřemi

- katastrofálním úbytkem polárních a vysokohorských ledovců

- změnami klimatických podmínek v jinak klimaticky stálých oblastech

- změnami v atmosférickém proudění a proudění ve světových oceánech

- a další.

Současný stav také vypovídá o tom, že klimatické výkyvy budou stále častější a větší. Toto bude způsobeno neustálou snahou klimatu vyvážit všechny probíhající procesy na planetě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že člověk klima zcela jistě ovlivňuje a jeho vliv, pokud naše civilizace nezmění svůj postoj, může vést k naprosté destabilizaci klimatu, která povede k úplnému rozvratu ekosféry. Tento rozvrat by měl katastrofální dopad na všechny lidské činnosti.

Na otázku na začátku tohoto textu, který názorový proud je pravděpodobnější tedy mohu uvést, že člověk do víceméně zaběhnutého řádu této planety svou činností zasel chaos, který se díky přezíravému postoji k ekologickým otázkám rozvíjel do současných problémů, kterým dnes musíme čelit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 SiriusNoir SiriusNoir | Web | 27. dubna 2009 v 21:11

   Zajímavá článek.
   Když lidí bylo ještě před pár stovkami let o několik miliard méně, nepřipadaly tyto otázky v úvahu. Počátkem všeho je přemnožení. Příroda si s přemnoženými druhy dokáže poradit a zredukovat tak jejich škodlivou činnost, ale co s tím, kdo se žádnými přírodnímy zákony neřídí? Zatracené těžká otázka.
   P.S. Popisuješ tu změny i částečně, bez větší jistoty, jejich příčiny. Cením si ale mnohem víc, když někdo má i svůj názor na řešení problému. Neber to jako kritiku, spíš jako impulz k úvaze na toto téma. Tvůj názor by mě zajímal.

2 Honza Honza | Web | 28. dubna 2009 v 14:57

[1]:
Díky.
Tento článek je jakýmsi úvodem do rozsáhlejších a podrobnějších článků, které připravuji. V nich postupně rozeberu jednotlivé věci, kterých jsem se v tomto jenom dotknul.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama


-------------------------------------------------------------------------------------
Tropické cyklony:

Atlantik - N/A
východní Pacifik - N/A
(xxL (xxE) - tropická porucha, TD - tropická deprese,
TS - tropická bouře, H - hurikán kategorie 1 až 5)

celkový přehled zde
-------------------------------------------------------------------------------------